ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/กิจกรรม

ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

17 มิถุนายน 2563 ***อบจ.อุบลราชธานี ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชการ โรงเรียนอ่างศิลา
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชการ โรงเรียนอ่างศิลา

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร.เชษฐพงศ์ สุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม…

รับการตรวจติดตามประเมิน 9 ส.
รับการตรวจติดตามประเมิน 9 ส.

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนโนนกลางวิทยาคมได้รับการตรวจติดตามและประเมินกิจกรร…

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ทางการศึกษา