โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชการ โรงเรียนอ่างศิลา

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร.เชษฐพงศ์ สุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม และ คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชการ โรงเรียนอ่างศิลา

เว็บไซต์ทางการศึกษา